hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP3-2020/31050/KT

Správne konanie podľa § 47 ods. (3) zák. 543/2002 Z. z. vo veci výrubu 1 ks vŕby na pozemku ležiacom mimo zastavaného územia obce, parc. č. KN-E 1874, k. ú. Slovenská Ľupča