hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

ou-bb-oszp3-2020/024075-MB

 

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle §47 ods. 3 zákona 543/2002 Z.z. v k.ú. Malachov na parcele KN-C 1177/10, 1177/13, 1177/14, 1177/15. Jedná sa o výrub drevín v počte 212 ks rôzneho druhového zloženia a 106m2 krovitého porastu z dôvodu obnovy trvalého trávnatého porastu.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, OSŽP, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica alebo elektronicky na e-mailovú adresu v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.