hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP3/2020/014404-MB

 

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle §47 ods. 3 zákona 543/2002 Z.z. v k.ú. Baláže na parcele KN-C 281/4 a 281/5. Jedná sa o výrub drevín v počte 4 ks smrek obyčajná 3ks a breza 1ks.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, OSŽP, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica alebo elektronicky na e-mailovú adresu v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.