hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

ou-bb-oszp3-2020/014088-MB

 

Ohlásenia náhodnej ťažby  v zmysle § 13 ods. 7 a § 14 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. zo dňa 30.3.2020 v lesnom celku Brusno : JPRL – 2220_0, 2221_1, 2473a1, 2482a1, Drevina – SM, BK, JD, Škodlivý činiteľ – VT, Objem NŤ – 480, Stupeň ochrany prírody – 2 a 3, OP NP Nízke Tatry, CHVU018, UEV0302.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, OSŽP, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica alebo elektronicky na e-mailovú adresu martina.brozmanova@minv.sk v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.