hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP3-2020/013400-MB

 

Ohlásenia náhodnej ťažby  v zmysle § 13 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. zo dňa 24.02.2020 v lesnom celku Brusno Štátne: JPRL – 2482b0, Drevina – SM, Škodlivý činiteľ – VT, Objem NŤ – 250, Stupeň ochrany prírody – 3, OP NP Nízke Tatry, CHVU018, SKUEV0302.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, OSŽP, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica alebo elektronicky na e-mailovú adresu martina.brozmanova@minv.sk v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.