hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

ou-bb-oszp1-2024-025733-si

žiadosť o výnimky zo zakázaných činností ustanovených v zákone č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. z dôvodu odstránenia a okliesnenia drevín a iných porastov v ochrannom pásme vedenia 22 kV: č. VN 321 k54 v k.ú. Čabradský vrbovok v PR Čabraď.