hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP1-2022/024421

Konanie vo veci žiadosti o vydanie súhlasu a povolenie výnimky podľa zákona č. 543/2002 Z.z. v súvislosti s uskutočnením športového podujatia TRIATHLON ATTACK (cyklistická trať Luboreč - Srdiečko, bežecká trať Srdiečko - Kosodrevina - sedlo Príslop - Krížske sedlo - Chopok - Krupová hoľa - Kosodrevina - Srdiečko).

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica spôsobom podľa § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.