hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP1-2022/016685

Konanie vo veci žiadosti o vydanie súhlasov a povolenia výnimiek zo zákazov ustanovených zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov umožňujúcich konanie športových podujatí – Preteky horských bicyklov – Slovenský pohár Enduro Mýto pod Ďumbierom – Brezno a Slovenský pohár Zjazd Mýto pod Ďumbierom.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica spôsobom podľa § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o právnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie