hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP1-2022/015915

Konanie vo veci žiadosti Ústavu genetiky a biotechnológií rastlín Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV o povolenie výnimiek podľa zákona č. 543/2020 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti v s genetickým výskumom borievky obyčajnej (Juniperus communis), borievky sibírskej (Juniperus sibirica) a ich hybridnej formy Juniperus communis var. intermédia v Národnom parku Muránska planina a v Národnom parku Nízke Tatry v rámci projektu VEGA „Genetická analýza borievok Juniperus communis var. communis, J. sibirica a ich predpokladaných hybridov J. communis var. intermedia na Slovensku.“

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica spôsobom podľa § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.