hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP1-2021/031045 - PF

Konanie vo veci žiadosti povolenia výnimky zo zákazu ustanoveného v § 14 ods. 1 písm. e) zákona a vydanie súhlasu podľa § 13 ods. 2 písm. k) zákona na území ŠOP SR, Správe NP Nízke Tatry za účelom organizácie 3. Kola Slovenského pohára v skialpinizme Kráľova Hoľa v termíne 29.01.2022 v priestore skialpinistického areálu.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie , Nám. L. Štúra č.1, 974 05 B. Bystrica spôsobom podľa § 19 zákona č. 71/1967Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.