hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP1-2021/025897-MT

Konanie vo veci žiadosti obce Polomka v zastúpení združených obcí o predĺženie platnosti rozhodnutia č. OU-BB-OSZP1-2019/029031-008 zo dňa 22.102019 Horehronsko-muránska cyklotrasa z dôvodu vyznačenia povolených cyklotrás.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica spôsobom podľa § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.