hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZ3-2023/048108-MB

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín pre fyzickú osobu v zmysle §47 ods. 3 zákona 543/2002 Z.z. v k.ú. Tajov na parcelách KN-C 954/29 a 954/25 v rozsahu 2 ks drevín z dôvodu ohrozenia majetku.
K spisu číslo: OU-BB-OSZP3-2023/048108/MB

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, OSŽP, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica alebo prostredníctvom Centrálneho úradného doručovania na Okresný úrad Banská Bystrica v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.