hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2020/007269/Bra

Žiadosť: súhlas na zásah do mokrade podľa § 6 ods.(5) zák. č. 543/2002 vo veci: "Cyklotrasa V1 (centrum - Hájik), od ul. Veľká Okružná po schody pod Hájikom"

Žiadateľ: Mesto Žilina, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina v zastúpení emPulse s.r.o., Revolučná 10, 010 01 Žilina