hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2020/008217/Ora

Žiadosť o povolenie výnimky na odstránenie nežiadúcich porastov lesnou frézou v k. ú. Mošovce z dôvodu zistenia pri preventívnej prehliadke 400 kV vedenia V493 Horná Ždaňa - Sučany v úseku medzi stožiarmi č. 146 - 153 bolo zistené, že porasty v ochrannom pásme daného vedenia dosiahli nebezpečnú výšku a ohrozujú ich spoľahlivú a bezpečnú prevádzku.  Žiadateľ: Renas, s.r.o., Révová 7, 811 02 Bratislava.