hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1/Z/2014/01317/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 56  a povolenie výnimiek zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, v súvislosti s výskumom medveďa hnedého v NP Malá Fatra pre potreby vypracovania Diplomovej práce na tému: "Distribúcia a ekológia medveďa hnedého (Ursus arctos) na vybranom území severozápadného Slovenska"   Žiadateľ: Mgr. Veronika Rijáková, Klenová 15, 831 01  Bratislava