hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2019/046316/Ora

Žiadosť o výnimku zo zakázaných činností ustanovených v § 16 ods. 1 písm. b) a f)  zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov  na území JPRL v NPR Veľká Skalná a Tlstá, kde v zmysle zákona platí 5. stupeň ochrany. Žiadateľ: Urbársko lesovlastnícke pozemkové spoločenstvo Blatnica, 038 15 Blatnica 151.