hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2019/041782/Ora

Žiadosť o udelenie súhlasu podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov z dôvodu úpravy vodného toku Polhoranka  v k. ú. Oravská Polhora a Rabča. Žiadateľ: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany, Nábrežie I. Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany.