hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2019/041090/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., na spracovanie kalamitnej drevnej hmoty v NPR Choč. Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Valaská Dubová.