hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2018/042079/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky a vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z., v súvislosti s výskumom Dynamiky zmien prírodného prostredia (VEGA 1/0399/18). Žiadateľ: RNDr. Eva Jamrichová, PhD. et PhD., Paleoekologická laboratoř, Botanický ústav AVČR, Lidická 25/27, 602 00 Brno.