hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2018/027348/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu na organizovanie letného stanového tábora a v súvislosti s tým o povolenie výnimiek zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Letný tábor so skautskou tématikou a ochranou ŽP, bude organizovaný v termíne od 4.7.2018 do 21.7.2018, na parcele KN-C č. 21296, v k.ú. Oravská Polhora, okres Námestovo, na území CHKO Horná Orava.

Žiadateľ: Lenka Hlaváčiková, Sídlisko Západ 1140/23, 028 01  Trstená