hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2018/027321/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, na vyznačenie a vybudovanie novonavrhovaných cykloturistických trás v okrese Čadca, na území CHKO Kysuce. Navrhované sú 3 cykloturistické trasy v úseku: Klin - Súľov, k.ú. Klokočov, dĺžka trasy 5,1 km; Vrchpredmier - Chata Doroťanka, k.ú. Klokočov, dĺžka trasy 2,3 km; Vyšný Kelčov - Kelčovské sedlo, k.ú. Vysoká nad Kysucou, dĺžka trasy 0,6 km. Navrhovaná činnosť pozostáva z osadenia smerovníkov a prvkov orientácie. Trasy sú vedené po existujúcich asfaltový a spevnených lesných cestách.

Žiadateľ: Slovenský cykloklub, Námestie Slobody 1716/6, 921 01  Piešťany