hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2017/028067/Ryb

Žiadosť o povolenie výnimiek zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, na pohyb mimo vyznačeného turistického alebo náučného chodníka v území, na ktorom platí 3. - 5. stupeň ochrany prírody a na vstup do vybraných jaskýň. Povolenie výnimiek je požadovaný pre účastníkov 2 vedeckých konferencií, počas ktorých sú plánované návštevy NPP jaskyne Okno v NPR Demänovská doliay, PP Medvedia jaskyňa v NPR Jánska dolina, PP Dúpnica v NPR Suchá dolina. 1. konferencia: 23. Medzinárodné sympózium o jaskynných medveďoch s dátumom realizácie 4. - 7. 10. 2017 v Liptovskom Mikuláši; 2. konferencia: 11. Vedecká konferencia "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň", ktorá sa bude konať v dňoch 25.-26. 10. 2017 v Liptovskom Mikuláši.

Žiadateľ: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa slovenských jaskýň Liptovský Mikuláš, Hodžova 11, 031 01  Liptovský Mikuláš