hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2017/027420/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu a povolenie výnimiek zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v súvislosti s organizovaním letného stanového tábora v k.ú. Novoť v období od 13.07-2017 – 27.07.2017

Žiadateľ: Lenka Hlaváčiková, Sídlisko Západ 1140/23, 028 01  Trstená