hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2016/040416/Ryb

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - odborného stanovisko v zmysle § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, k navrhovanej stavbe rodinného domu na parcele KN-C č. 9700/304, v k.ú. Oravská Lesná, či je potrebné navrhovanú činnosť posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Žiadateľ: Miroslav Rabčan, Oravská Lesná č. 965, 029 57 Oravská Lesná, v zastúpení: Ing. Eva Krovinová, Slnečná 166/24, 029 01 Námestovo