hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2016/029355/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 15 ods. 2 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, na umiestnenie drobných stavieb (betónová žumpa, prístrešok, letná kuchyňa) pri chate Súľovčanka, na parcelách KN-C č. 146 a 145, situovaných na území ochranného pásma NPR Súľovské skaly, v k. ú. Súľov - Hradná.

Žiadateľ: Dana Kováčová, Ľubľanská 2982/8, 010 08  Žilina