hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2016/001505/Ryb

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v § 16 ods. 1 písm. a), v znení § 15 ods. 1 písm. a), v znení § 14 ods. 1 písm. c ) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, spočívajúcej v povolení pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce, na území NPR Súľovské skaly, kde platí 5. stupeň ochrany prírody. Výnimka je požadovaná v súvislosti so zhromažďovaním podkladov pre vypracovanie záverečnej diplomovej práce s názvom "Návrh časti programu starostlivosti o NPR Súľovské skaly.

Žiadateľ: Petra Novosadová, Súľov 137, 013 52  Súľov - Hradná