hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2015/032642/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 24 ods. 5 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, na sprístupnenie a prevádzkovanie Národnej prírodnej pamiatky Brestovská jaskyňa, k.ú. Zuberec  a o povolenie výnimiek zo zákazov ustanovených v § 24 ods. 4 písm. b), d), f), e) a k) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v súvislosti s realizáciou sprístupňovacích prác.

Žiadateľ: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa slovenských jaskýň Liptovský Mikuláš, Hodžova 11, 031 01  Liptovský Mikuláš