hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2015/032508/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, na zmenu stavu mokrade ťažbou riečneho materiálu z vodného toku Polhoranka, na lokaliteAdamovka - Sihelský most, v k.ú. Rabča, rieč. km 9,000, v objeme 70 m3 štrku a v súvislosti s tým o povolenie výnimky zo zákazu ustanoveného v § 13 ods. 1 písm. a) uvedeného zákona, na vjazd a státie s motorovým vozidlom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce, cesty a miestnej komunikácie, na území, na ktorom platí 2. stupeň ochrany prírody.

Žiadateľ: Obec Rabča, obecný úrad v Rabči, Ul. Hlavná 426, 029 44  Rabča