hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2015/032499/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, na zmenu stavu mokrade ťažbou riečneho meteriálu, z vodného toku Mútňanka, na lokalite Kosmeľ a lokaliteDuľov.

Žiadateľ: Agro Mútne s.r.o., Mútne 594, 029 63  Mútne