hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2015/020538/Ryb

Žiadosť po predĺženie platnosti rozhodnutia č. 2010/00740/Kr zo dňa 24.06.2010, ktorým boli povolené výnimky zo zákazov ustanovených v § 14 ods. 1 písm. c); v § 15 ods. 1 písm. a) a v § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a kraniny v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce, na území s tretím až piatym stupňom ochrany prírody, zo zákazov ustanovených v § 13 ods. 1 písm. a); v § 14 ods. 1 písm. a) a v §15 ods. 1 písm. a) zákona vchádzať a stáť s motorovým vozidlom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce, na území s druhým až štvrtým stupňom ochrany prírody; zo zákazov ustanovených v § 24 ods. 4 písm. a), b) a k) zákona, vstúpiť do jaskyne, poškodiť chemickú a mechanickú výplň jaskyňe a rušiť pokoj a ticho v jaskyni a vydaný súhlas podľa § 56 ods. 1 zákona, na realizáciu speleologického prieskumu a výskumu objavených a prípadne novoobjavených jaskýň na území Turčianskej kotliny, NP Veľká Fatra a NP Malá Fatra a časti pohoria Žiar na území NP Veľká Fatra, v rámci hraníc okrasu Martin a Turčianske Teplice Žilinského kraja.  Žiadateľ: Jaskyniarsky klub SPELEO TURIEC, Dielenská kružná 48, 038 61  Vrútky