hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2015/018772/Ryb

 

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazu podľa § 16 ods. 1 písm. b) a písm. f) zákona, tj. zasiahnuť do lesného porastu, poškodiť vegetačný a pôdny kryt a v súvislosti s tým rušiť pokoj a ticho, za účelom spracovania stromov napadnutých drevokaznými hubami a škodlivým podkôrnym hmyzom, na území Národnej prírodnej rezervácie Veľká Rača, v jednotkách priestorového rozdelenia lesa č. 106 0, č. 123 0 a č. 124 0, v objeme cca 550 m3 kalamitnej drevnej hmoty.  Žiadateľ: LESY Slovenskej republiky, š.p., Banská Bystrica, Odštepný závod Čadca, Ľ. Podjavoriínskej 2207, 022 01  Čadca