hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2015/011722/Ryb

Žiadosť o predĺženie rozhodnutia č. OU-ZA-OSZP1-2014/032059-005/Ryb zo dňa 10.11.2014, ktorým Okresný úrad Žilina vydal súhlas podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, na zmenu stavu mokrade ťažbou riečneho materiálu, na vodnom toku Kysuca, na lokalite pri supermarkete Lidl (rkm 8,250 - 8,350), v k.ú. Kysucké Nové Mesto a na lokalite pri futbalovom ihrisku (rkm 13,300 - 13,400), v k.ú. Kysucký Lieskovec.  Žiadateľ: EUROKAPITAL, a.s., Ružinovská 3, 821 02  Bratislava