hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1/2015/010206/Drn

Žiadosť o povolenie na vstup automobilom do územia s 2. stupňom ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. z dôvodu realizácie stavby VN. Žiadateľ: Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina.