hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1/2014/021853/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z. z.  v z.n.p.,, za účelom vykonanania náhodnej ťažby drevnej hmoty v PR Machy a nálsedných lesoohospodárskych činností. Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava, 032 44 Liptovská Kokava č. 376.