hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2014/021814/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu na výskum a povolenie výnimiek zo zákazov uvedených v zákone, za účelom výskumu pre diplomovú prácu s názvom "Neofyty a invázne rastliny severo-západnej časti Krivánskej Malej Fatry"  Žiadateľ: Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky, Révová ul. 39, 811 02  Bratislava