hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2014/013468/Ryb

Žiadosť o povolenie výnimiek zo zákazov ustanovených v § 16 ods. 1 písm. b); v § 16 ods. 1 písm. c) a v § 16 ods. 1 písm. f) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, na ťažbu kalamitného dreva za účelom zabránenia šírenia a premnoženia škodcov v chránenom území Prírodná pamiatka Vychylovské skálie, na území, kde platí 5. stupeň ochrany prírody.  Žiadateľ: LESY Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Čadca, Lesná správa Stará Bystrica, Stará Bystrica č. 321, 023 04  Stará Bystrica