hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2014/011553/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 7b ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a kraniny, na vysadenie 9500 ks sadeníc japonských topoľov, na parcele KN-C č. 1971/7 o výmere 3109 m2, v k.ú. Veľké Rovné. Žiadateľ: Marián Ačjak, Veľké Rovné č. 589, 013 62  Veľké Rovné