hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

2013/4500/Drn

Žiadosť o udelenie výnimky zo zakázaných činností ustanovených v zákone č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na spracovanie kalamity drevnej hmoty v celkovom predpokladanom množstve 680 m3 v porastoch vo vlastníctve PSU Kvačany, v k. ú. Kvačany, ktoré sa nachádzajú v území s 5. stupňom ochrany v zmysle zákona. Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Kvačany, Kvačany 82, 032 23 Liptovská Sielnica