hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

2013/2540/Ryb

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, t.j. pohybovať sa mimo vyznačeného chodníka v NPR Súľovské skaly, za účelom fotografovania vyšších rastlín pre diplomovú prácu.  Žiadateľ: Miškechová Petra, Šoltésovej 353/15, 017 01  Považská Bystrica