hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

2013/2075/Drn

Žiadosť o vydanie príslušných povolení podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (§14 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a), § 14 ods. 1 písm. c), § 14 ods. 1 písm. f) a § 14 ods. 2 písm. f) zákona) v súvislosti s realizáciou geologickej úlohy - hydrogeologického vrtu v k. ú. Demänovská Dolina. Žiadateľ: HES - COMGEO spol. s.r.o., Kostiviarska cesta 4, 974 01 Banská Bystrica