hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

2013/00589/Drn

Žiadosť o udelenie súhlasu (výnimky) v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na spracovanie kalamitnej drevnej hmoty v NPR Tichá dolina. Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce Východná, Východná č. 88, 032 32 Východná