hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-NM-OSZP 06_2014_1

 OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

 

Vec: Oznámenie o začatí konania

 

          Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

           Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom alebo elektronicky na adresu:  v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

          Žiadateľ: Miroslav Martinček, Sibírska 46, 831 02 Bratislava 3, žiada o vydanie súhlasu na premietanie reprodukovaných filmov počas piatkov a sobôt v mesiacoch júl až august 2014 na terase pri Holubyho chate a na akciu oslavy 90. výročia otvorenia Holubyho chaty v dňoch 25. – 27.07.2014 z dôvodu umiestnenia veľkokapacitného stanu na pozemkoch parc. č. 11562/3 a 11562/25 v obci Lubina, k.ú. Lubina, podľa § 13 ods. 2 písm. k), l) a n) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

 

Správne konanie začalo dňa 02.06.2014.