hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-VK-OSZP-2014/00034

Žiadateľ Mgr. Marian Andráško, Venevská 40, Veľký Krtíš, požiadal o vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpsov, na výrub jedného smrekovca opadavého s obvodom kmeňa 69 cm odmeraným vo výške 130 cm nad zemou, ktorý rastie na Venevskej ulici pri vchode č. 40, na pozemku C-KN parc.č. 2999/2 - ostatné plochy v k.ú. Veľký Krtíš v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemku je mesto Veľký Krtíš so spoluvlas,tníckym podielom 1/1. V odôvodnení žiadosti je uvedené, že ihličie opadá a nanosí sa do celého obytného domu a bytov.