hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

2012/01318/KU

 

Obec Kosihovce, Kosihovce č. 251, požiadala o vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpsiov,  na výrub štyroch jabloní s obvodmi kmeňov 70 cm, 72 cm, 72 cm a 73 cm, ktoré rastú na pozemkoch C-KN parc.č. 116 a 117 - orná pôda v k.ú. Kosihovce v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemku je obec Kosihovce so spoluvlastníckym podielom 1/1. V odôvodnení žiadosti je uvedené, že stromy sú staré, poškodené a rastú na mieste, kde je plánovaná výstavba multifunkčného ihriska.