hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Z-13/00242- KA

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zák. č. 543/2002 na parcele č. 7827, 7830, 7831, 7832, 7947, 7946, 7945, 6622, 6620, 6623 v k.ú. Tisovec pre žiadateľa Jozefa Tomláka