hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OURS-OSZP-2017/015527

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín  podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na parcelách KNE  č.1984,1983,1954/3,1956,1953/1,1952/302 v k.ú. Lukovištia  pre žiadateľa  Jána Segedyho, Rim. Sobota.