hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OURS-OSZP-2017/008381

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na KN C č.1417,418,420,421,423,429,430,434,435,436,437,438,444,446,450,454,453,455,456,504,509,515,516,526,529,535,551,552 v k.ú Rimavská Píla pre žiadateľa AGROKOL spol.s.r.o , 980 53 Rimavská Baňa