hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OURS-OSZP-2015/015989

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín – čistenie pastvín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na parcelách KN č. 1997, 1998, 1999, 2004, 2045, 2046, 2047, 2115, 2116 v .k.ú. Krokava pre žiadateľa Elena Lácová, Rybník č.34