hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-RS-OSZP-2019/019248

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub suchých smrekov a čistenie okrajov pasienkov od briez a liesky podľa §47 zák.543/2002 Z.z na parcelách KN E 7552,7553,7556,7557 pre Jána Figuliho v k.ú, Tisovec