hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-RS-OSZP-2019/011463

 

Žiadosť Boženy Jánošíkovej, Bottovo č.9, 980 41 o udelenie súhlasu na výrub náletových drevín druhu agát biely /Robinia pseudoacacia/

na parcele EKN č.282 orná pôda v k.ú. Bottovo z dôvodu, že predmetné stromy predstavujú v prípade nepriaznivých poveternostných

podmienok hrozbu vzniku škody na majetku v jeho bezprostrednej blízkosti, ohrozenie zdravia a života ľudí, nakoľko stromy majú

zlý zdravotný stav (z 2/3 sú suché, s dutinami, s droliacim sa drevom a kôrou), hrozí nebezpečenstvo lámania konárov a pádu konárov

prípadne vyvrátenie celých stromov na pozemok (zničenie náhrobných kameňov).